Bedankt voor uw registratie
Thanks for your registration

BELANGRIJK !!


Tijdens het aanmelden bij de administratieve controle zijn volgende documenten benodigd:

- gezondheidsverklaring (1 exemplaar per persoon)
- afstand van verhaal (1 exemplaar per team)
- aanvraagformulier dagvergunning (indien u niet in het bezit bent van een VAS of ASAF vergunning)

U kan deze documenten nu reeds downloaden op ons online notice board. Het duurt slechts enkele minuten en u bent reeds voorbereid! Het digitaal inzenden van deze documenten per email zal niet geaccepteerd worden.


IMPORTANT !!

During administrative checks, following documents will be required:

- health state confirmation (1 document per person)
- declaration form (1 document per crew)
- one event licence request (if you don't have a valid VAS or ASAF licence)

The forms are available on our online notice board. It only takes a few minutes to download the documents and to be full prepared! Sending us these forms by email will not be accepted.