DEELNAMEVOORWAARDEN

Bemanning

Een team bestaat steeds uit 2 bemanningsleden. De piloot dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De navigator dient minimum 12 jaar oud te zijn (dag van verjaren). Het is toegestaan om tijdens de wedstrijd onderling te wisselen, op voorwaarde dat de navigator in het bezit van een rijbewijs is. 

Vergunningen piloot / navigator

Om deel te nemen is een VAS- (minimum type R) of ASAF (minimum type L) vergunning vereist. Eventuele niet-vergunninghouders kunnen een dagvergunning bekomen tijdens de administratieve controle. Het recht tot dagvergunning van 15 € per persoon dient cash (en in gepast geld) overgemaakt te worden aan de bevoegde VAS-sportcommissarissen. Een (inter)nationale vergunning (RACB of andere ASN) is niet geldig.

Voertuigen

Alle ingeschreven voertuigen dienen in het bezit te zijn van een keuringsbewijs, geldige verzekering en dient te voldoen aan de Belgische wegcode. De ingeschreven voertuigen in de Marathon-categorie dienen ingeschreven te zijn voor 31.12.2001. Voor de ingeschreven voertuigen in de Touring-categorie is geen leeftijdsgrens. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd van voertuig te wisselen.

Een FIVA-pass of een PTH-fiche of een 'Laissez-passer pour Véhicule Historique de Régularité' of een FIA-pass of een ASN-pass is niet benodigd.

Het maximale uitlaatgeluid voor een voertuig op openbare weg is (conform de Belgische wegcode) 95 dB (+ 1 dB tolerantie op de meting).

Meetapparatuur

Zowel (semi-) mechanische als elektronische aangedreven afstandsmeters, al dan niet programmeerbaar en/of met aflezing van gemiddelde snelheid, en digitale en/of zendergestuurde uurwerken zijn toegestaan.

Navigatieapparatuur

De aanwezigheid en gebruik van navigatie-apparatuur in het voertuig deelnemende in de Marathon-categorie, onder welke vorm dan ook, is niet toegestaan. De aanwezigheid en gebruik van navigatie-apparatuur in het voertuig deelnemende in de Touring-categorie, onder welke vorm dan ook, is toegestaan. De aanwezigheid van (digitale) kompassen (niet GPS-gestuurd) is toegestaan.

Categorieën

Deelnemen kan in één van de twee moeilijkheidscategorieën, 'marathon' of 'touring'

Marathon

  • +/- 600 kilometer inclusief regularity trajecten, time control sections en bemande stempelcontroles, max. 49,9 km/u gemiddelde snelheid (tenzij de staat van de weg/het terrein het toelaat (vb: snelwegen)

Touring

  • identiek parcours inclusief regularity trajecten, time control sections en bemande stempelcontroles, aangepaste gemiddelde snelheid aan moeilijkheidsgraad, eenvoudiger roadbook

Hotels

De keuze van hotel tijdens de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september staat de deelnemer volledig vrij en is op eigen initiatief te boeken naar eigen voorkeuren en budget. Het headquarter-hotel waar de organisatie gevestigd is, zal tijdens de publicatie van het reglement bekend gemaakt worden.